Usługi

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych oraz spółek i instytucji obejmuje m.in. windykację należności od dłużników, przygotowanie projektów pism sądowych (procesowych), pism w postępowaniu administracyjnym, wniosków, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie i negocjacje umów handlowych oraz inne czynności wymagające konsultacji i pomocy radcy prawnego.

Zakres usług: Oferta dla przedsiębiorców

Stała obsługa prawna
Windykacja wierzytelności
Doraźna pomoc w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia prawnego
Analiza oraz przygotowanie projektów umów handlowych
Reprezentacja przed kontrahentami i urzędami
Zastępstwo Klienta w postępowaniu sądowym
Inne wymagane okolicznościami i potrzebami Klienta - do uzgodnienia

Oferta dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i innych podmiotów

Sprawy cywilne (w tym windykacyjne, spadkowe, pracownicze, konsumenckie i inne)
Inne sprawy wymagające profesjonalnej pomocy prawnej, w tym doraźne, związane z t.zw. bieżącymi sprawami życia codziennego