Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania za obsługę prawną ustalane są z Klientem indywidualnie, biorąc pod uwagę charakter sprawy, spodziewany nakład pracy, uwzględniając przy tym jego oczekiwania i potrzeby.

Cennik usług i zasady wynagradzania

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – za prowadzenie konkretnej sprawy lub wykonanie określonych, umówionych czynności
  • Stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe – w wypadku zlecenia stałej obsługi prawnej konkretnego Klienta
  • Stawka godzinowa – ustalana indywidualnie z Klientem, obejmująca wynagrodzenie za liczbę godzin poświęconych na obsługę danego zagadnienia prawnego
  • Stawka godzinowa za indywidualną poradę prawną udzielaną w Kancelarii lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – od 150 zł/h netto