Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski
43-400 Cieszyn ul. Jastrzębia 31

Zasady wynagradzania za obsługę prawną ustalane są z Klientem indywidualnie, biorąc pod uwagę charakter sprawy, spodziewany nakład pracy, uwzględniając przy tym jego oczekiwania i potrzeby.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, biorąc za podstawę wartość przedmiotu sporu w danej sprawie.Sposoby ustalenia wynagrodzenia:
Prawa autorskie - 2018 - Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski