Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski
43-400 Cieszyn ul. Jastrzębia 31

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych oraz spółek i instytucji obejmuje m.in. windykację należności od dłużników, przygotowanie projektów pism sądowych (procesowych), pism w postępowaniu administracyjnym, wniosków, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie i negocjacje umów handlowych oraz inne czynności wymagające konsultacji i pomocy radcy prawnego.


Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:
Pomoc prawna udzielana może być w następujących formach:
Prawa autorskie - 2018 - Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski